KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal sosyal sorumluluk (corporate social responsibility-CSR), işletme performansının sadece ekonomik olarak değil, sosyal ve çevresel etkileriyle birlikte değerlendirilmesini öne çıkaran bir kavramdır. İşletmeler üretim ve tüketim faaliyetlerini sürdürürken toplumun faydasını gözetmeli, toplumun kaynaklarını akılcı bir şekilde kullanmalı ve topluma karşı duyarlı davranmalıdır. İşletme yöneticileri karar alırken, alınan kararların topluma yaratacağı etkiyi de kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirmelidir. Dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında yapılanlar, işletmenin içinde bulunduğu toplumun faydası için-hiçbir zorlama olmadan-kendi isteğiyle yapmayı taahhüt ettiği işlerdir. Bu tanıma kanunlar tarafından ve ahlaki açıdan yapılması gerekli olan işleri dahil eden yönetim düşünürleri (Carroll, 1991) olduğu gibi yasal ve ahlaki sorumlukları dahil etmeyenler de vardır (Kotler ve Lee, 2005, 3).