LİDERLİK

Liderlik, ‘bir kişinin yol göstermesi, yönetmesi veya diğerlerinin önünde olmasıdır; bir grubu veya harekat ı yönlendiren kişidir’ ya da ‘başka insanlar ı yönetme ve yönlendirme kabiliyetine sahip olan kişidir’ ş eklinde tanımlamamız mümkündür.

Lider kelime anlamıyla yol gösteren, aydınlatan, ileriyi gösteren, birlikte çalıştığı kimselerin istek ve ihtiyaçlarını zamanında sezen yaratıcı kimsedir. Liderlik de, yapılması gerektiğine inandığı bir şeyi başkasına yaptırabilme becerisi ya da sanatıdır.

Yöneticilik ve liderlik arasında da fark vardır. Yöneticilik ve liderlik birbirinin alternatifi değil, tamamlayıc ısıdır. Yöneticilik temel olarak gelişmeyi dikkate almaktadır. Gelişim, önceden belirlenen ve alışılagelen sınırlar içinde en iyiyi ve en mükemmeli yakalama çabası dır. Liderliğin odağında ise, geçmiş-şimdi-gelecek süreci ve değişim yer almaktadır (Saruhan ve Yıldız, 2009: 232).

Giderek artan rekabet ortamında, oyunun kurallarını herkes öğrenince fırsat kapıları kapanmış demektir. Adam Smith