MOTİVASYON

Motivasyon, bir insanın belirlenmiş bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçmek için gösterdiği çabaların toplamıdır. Zira yöneticilerin başarısı astların işletme hedefleri doğrultusunda çalışmasına, bilgi, yetenek ve becerilerini tam olarak bu yönde kullanmalarına bağlıdır. Yönetici için önemli olan husus, personelin işletme hedefleri yönünde hareket etmeleridir (Ertürk, 2009: 147).

Yani motivasyon açısından önemli olan kişilerin uygun ortamda kendileri için anlamlı ve değerli işleri yapmalarıdır. İşi yapan, yaptığı işi bu şekilde algılamadığı sürece motivasyon bir sorun olacaktır. (Koçel, 2010: 621).