YETKİ KAYNAĞI

Alanyazında temel olarak üç farklı yaklaşımın yönetsel yetkinin kaynağı (Şekil 4.1) olduğu kabul edilir. Yetkiyi ortaya çıkaran teoriler olarak kabul edilen bu yaklaşımlar sırasıyla (Can, 2005, s. 165-167);

  • Biçimsel Yetki Teorisi
  • Kabul Teorisi
  • Bilgisel Yetki Teorisi’dir.