Futbol Takımlarında Mücadele Azim ve İradesine Katkı Sağlayacak Kişilik Özellikleri

Özet Üstün bir performans, sporcunun fizyolojik ve psikolojik yetilerinin geliştirilmesi ve amaca uygun biçimde belirli bir düzeye yükseltilmes gerekmektedir. Futbol takımlarındaki performansın artırılmasına katkı sağlamak maksadıyla, teknik, taktik ve kondisyonel özellikler yanında, mücadeleci azim ve iradesini geliştirecek psikolojik özelliklerin de antrenmanın önemini artırmıştır. Bu alışmanın amacı, Futbol takımlarında futbolcuların mücadele azim ve iradesinin artırılmasına katkı sağlayacak ve performansına etki edecek kişilik özelliklerinin belirlenmesidir. Bu alışma nitel araştırma yöntemi ve durum alışması tekniğine uygun olarak yapılmış, veriler görüşme (mülakat) tekniği ile toplanmış ve i erik analizi kullanılarak özümlenmiştir. Sporcunun performansını artırması ve bu performansı yaptığı işe aktarması onun zihinsel hazırlığı ile mümkündür. Bu hazırlık teknik, taktik ve kondisyonel alışmalar yanında, uygun kişilik özelliklerine sahip olunmasıyla da yakından ilgildir.

Futbolcuların sahip olduğu performansı sahaya tam olarak yansıtabilmeleri i in, öz disiplin, İnan ve dürüstlük, zihinsel dayanıklılık, kararlılık, kendine güven, sonsuz istek, biz olma bilinci ve fedakarlık, cesaret, mücadele gücü ve inatçılık gibi kişisel özelliklere ihtiyaç vardır. Sporcunun performansının gelişimi i in, takım ile doğrudan ve dolaylı yoldan ilgili olan başta kulüp başkanı olmak üzere, teknik direktör, takım kaptanı ve takımdaki diğer destek unsurların temsillerinin desteğine ihtiya vardır. Anahtar Kelimeler : Sportif Başarı, Performans, Piskolojik Özellikler,Mücadele Ruhu