GÜÇ KAVRAMI

Güç kavramı organizasyonun varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu önemli unsurlardan biridir. Çünkü yönetim olayı güç kullanımı ile doğrudan ilişkilidir. Adeta güç yönetime hayat veren onu dinamik tutan bir enerji kaynağıdır. (Hodgkinson, 2008, s. 86). O halde güç nedir? Bir yöneticinin güç sahibi olduğunu nasıl anlarız? Koçel’e (2011, s. 553) göre güç, bir kişinin başkasını kendi istediği doğrultuda davranışa yönlendirebilme yeteneğidir.

Dolayısıyla bir yöneticinin başkalarının davranışlarını kendi isteği doğrultusunda etkileyebilme becerisi varsa gücü vardır diyebiliriz. Bir başka tanıma göre güç, amaçlara ulaşma kabiliyetidir. Sözkonusu bu amaçlara ulaşırken hem fiziksel olarak enerji harcamak hem de psikolojik olarak azimli davranmak gerekmektedir (Hodgkinson, 2008, s. 85).