KURUMSALLAŞMA

İngilizce “corporate governance”ın karşılığı olarak Türkçe’de “yönetişim, kurumsal yönetim, kurumsal egemenlik” gibi terimler kullanılmaktadır. Kavram, işletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile görevli ve sorumlu üst yönetimin (söz sahipleri), bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini belirli nedenlerle “hak sahibi” olarak gören pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçi, müşteri ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini kapsamaktadır (Ülgen ve Mirze, 2004, 423).
“Kurumsallaşma” kavramında bahsedilen örgütlerin “kurumsallaşması”dır. Şahısların isteklerinden, kaprislerinden bağımsız bir örgüt sisteminin oluşmasıdır. Aile şirketinin kurumsallaşmasından bu kastedilir. Patron odaklı olmaktan, sistem odaklı olmaya doğru gidiş, örgütün kurumsallaşmasıdır. Örgüt içerisinde kişilerden bağımsız olarak bazı kuralların gelişmesidir.