ÖĞRENEN ORGANİZASYON

Artan rekabet, teknolojik değişimler, yeni iş yapma yöntemleri, finansal zorluklar, küreselleşme, reorganizasyon, şirket evlilikleri vb. gelişmeler organizasyonlarda değişen koşullara daha hızlı uyum sağlama ve daha hızlı öğrenme konusundaki ihtiyaçları artırmıştır. Değişen bu süreçler, hem insanların hem de organizasyonların sürekli olarak gelişmesini gerekli kılmıştır. Bu durum aslında öğrenen organizasyonun da temel özelliğidir. Öğrenen organizasyon kendini sürekli dönüştürebilen ve tüm organizasyon üyelerinin öğrenmelerini kolaylaştıran bir organizasyon çeşididir.

Senge’e göre; öğrenen organizasyon insanların arzuladıkları sonuçlara erişebilmeleri için kapasitelerini sürekli olarak artırabildikleri, yeni düşünce tarzlarının teşvik edildiği, zihinlerin özgür bırakıldığı, insanların sürekli olarak birlikte nasıl öğrenilmesi gerektiğini öğrendikleri bir organizasyondur. Senge öğrenen organizasyon için beş disiplin ortaya koymuştur (Senge, 1990, 3):