Yeni Çağın Örgütlerinde İnsan Kaynağı ve Etkili liderlik

Küreselleşme ve bilgi çağı toplumunda örgüt yapılarının ihtiyaç duyacağı insan tipi  nitelikli ve bilgili insanı tarif etmektedir çünkü bu tip insanlar ham bilgiyi kurumun ihtiyaç duyacağı bilgi haline getirmekte ve yaratıcı özelliği sayesinde  kurum içi bilgilerden istifade ederek yeni bilgileri gündeme taşımaktadır.      

Örgüt başarısında insan kalitesinin bu özelliği dikkat çekmektedir. Bu yüzden bilgiyi toplayan ve bunu üretim süreçlerine katma değer oluşturacak şekilde aktaran çalışanlardan oluşan bir örgütün yönetimi, örgüt içi bilgi üretimi ve  dağılımını devamlı gözden geçirmektedir.
Örgütlerin günümüz çalışma ekolojisindeki faaliyetlerini sürekli kılmaları, karlarını artırmaları ve rekabetin yoğun olduğu ortamlara uyum sağlamaları üstün nitelikli insanlara bağlıdır. (Demirci, 2002) Özelikle bilgiye dayalı örgütlerde insan kaynağı fiziksel sermayeyi güçlü bir şekilde tamamlayan bir rol üstlenmektedir. (Delong and  Lawrence,2001)
Bu tür insanlardan oluşan grubun kurumsal hedeflere ulaşmak için en verimli şekilde yönlendirilmesi yani etkili yönetimi, bir başka konuyu gündem getirmektedir. O da Etkili Liderliktir.

Bilgi çağında hızla globalleşen, farklılaşan, çok kültürlü, çok merkezli dünyada geleceği görebilmek için sahip olunması gereken özelllikler, yeni çağın liderlik becerileri olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bilgi çağına geçisin en önemli özelliği arasında, insan kaynakları merkezli politikaların gelişime ve üretime çok önemli katkısı olduğu görülmektedir. Bu gün bilgiyi ortaya çıkararak, düşünen, geliştiren en önemli varlık insandır. Liderler bu bilince sahip olmalı ve bu şekilde yetiştirilmelidir.   
Liderlik; bir özellikte çok iyi olmak değil, tüm özelliklerin toplamında çok iyi olmak, karizmasıyla bu özellikleri kendine özgü bir şekilde bütünleştirmektir.

Bilginin  herkes tarafından kolaylıkla temin edebildiği bu çağda  liderlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için yönettikleri toplumdan çok daha fazla oranda içselleştirilmiş bilgi seviyesine sahip olmaları gerekmektedir.  Bu nedenle kendi duygu düşünce ve gereksinimlerinin ötesi ile ilgilenmeyen, kendi dünyasına kapanmış bireyin liderlik yapması mümkün değildir.‘’ Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir ’’sözü çağdaş lider ve onun izleyicileri içinde yol gösterici olacaktır.
Her organizasyonun bir amacı vardır. Amaç yoksa organizasyonun var olma nedeni de ortadan kalkar. Organizasyonların amacına ulaşmaları için uyguladığı bir yöntemi, liderleri ya da yöneticileri vardır. Bu lider ve yöneticilerin görevi de organizasyonu amacına ulaştırmaktır. Liderlerin başarısı, ait olduğu organizasyonu istenen hedefe ulaştırıp ulaştıramadığı ile ölçülmektedir. Organizasyonda yer alan tüm bireylerin yeteneklerini bilimsel yöntemlerle ve en uygun şekilde ortaya çıkarabilen ve herkesin katılımı ile ortak bileşkede toplayabilen liderler günümüzün ve geleceğin başarılı liderleri olacaklardır.

Yeni çağın dinamik çevre şartlarında görev yapan ve yapacak olan liderlerin etkili olabilmeleri için geçmişteki liderlerden farklı olarak sahip olmaları gereken yeni liderlik becerileri: (James,1997)
Yeni bir gözle bakmak; eskiye ait doğru ve yanlış tüm kabullenmelerini yıkarak mevcut duruma ve geleceğe karşı önyargısız ve koşulsuz bakabilmeyi bir alışkanlık haline getirebilmelidir.
Geleceği Tanımak; günümüzdeki gelişmelerin ardında yatan itici kuvvetlerin etkisini algılayarak geleceğin nasıl şekilleneceğini görebilmelidir.

Olaylara/Durumlara yanıt verme süresini hızlandırmak; günümüz yoğun değişim ve gelişim sürecinde doğru ve hızlı karar verebilmelidir.
Daha fazlasını yada daha azıyla daha fazlasını yapmak; azalan kıt kaynakları daha verimli kullanabilmelidir.
Vizyon sahibi olmak; Sahip  olduğu  vizyon ile örgütün  görünümünü   ve   geleceğe  yönelik çizgisini belirleyebilmelidir.
Yaratıcılık; Lider yaratıcı olmalıdır. Değişimin sağlanması ve gelişmesi ancak yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasıyla sağlanabilir.
Dürüstlük ve Güven: Liderler dürüstlük ilkesini kullanarak doğruluk kültürü oluşturmalıdır. Bu sayede çalışanlar görüşlerini dile getirme cesaretine sahip olacaklardır.

Etkili bir lider olmak için sürekli gelişim halinde olmalı, kendini geliştirmek için birçok yola başvurmalıdır. Liderlik eğitimi size bu konuda yardımcı olacaktır.

Kaynaklar:

Demirci M. K., 2002, ‘‘Paradikmik Dönüşümde Örgüt Tasarımı’ Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, sayı: 6.
Delong, J.B. and Lawrence, H.S. (2001) ‘The New Economy: Background, Question Speculations  Economic policy for  the information economy symposium.  
James, J.,1997, ‘Gelecek Zamanda Düşünmek’ Boyner Holding Yayımları, İstanbul