Futbol Yönetiminde Organizasyon Tasarımı ve Süreç Yönetimi

Özet

Her geçen gün futbol oyununun standartları yükselmekte ve bu oranda beklentiler de artmaktadır. Futbol pastasından yeterince pay alabilmek ise sportif başarıya ve bunun sürekliliğine bağlı bulunmaktadır çünkü sportif başarı ve onun getirisi ile başlayan ve bunu ekonomik başarıya dönüştürme çabası içine giren bir organizasyon hizmet yaşam eğrisinde sürekliliği sağlamanın en önemli kriterini yerine getirmiş olacaktır.

Bu çalışmanın amacı; futbolun yönetsel ve teknik dinamiklerini belli bir forma aktararak o form içinde geliştirme ve idame sürecinin yürütülmesini sağlamaktır. Araştırma nitel desende oluşturulmuş ve yürütülmüştür. Bu araştırmada veriler açık erişime sahip UEFA liglerinde her sezon ilk 10 içinde gördüğümüz Avrupa Futbol kulüplerinin Web siteleri ile Türkiye Süper lig kulüplerinde görüşme (mülakat) tekniği ile toplanmış ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Bu araştırma ile Futbol yönetimi, Rakip Tk. İstihbaratı, Takım Yönetimi, Gençlik Geliştirme, Futbolcu Transferi, Lojistik Destek, Halk ile ilişkiler ve Kurumsal İletişim, Ekonomi-Finans ,Spor Hukuku olarak sekiz (8) fonksiyonel alana ayrılmış ve bu yapının en iyi sistem ve süreç yaklaşımı ile yönetilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Yaratılan Futbol Yönetimi sistemi, futbolu kavrayan bütün birimleri ile yatay sistemde işleyen bir yapıya dönüşmüş olarak, oluşturduğu bilgi havuzu ile doğru kararlar alabilir, geleceği tahmin edebilir, yatay ve dikey iletişim imkanlarını kullanarak, standart hale getirebilen mal ve hizmet ile kurum içi sorunları ve süreç yönetimindeki sorunları çözebilecek yapıya ulaşabilir. Anahtar Kelimeler : Fonksiyon, Sistem, Süreç, Performans, Sportif Başarı