YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON)

Yenilikçilik, iş dünyasındaki gelişmeleri sistematik olarak tanımlamaya ve sonra bu değişimi fırsatlara dönüştürmeye yarayan bir süreçtir.Yenilik faaliyetlerinin etkili, verimli bir şekilde ve zamanında yapılması, birçok işletme için günlük faaliyetlerin en iyi şekilde yürütülmesinden daha fazla önem taşımaktadır. İşletmelerin dış çevresinde meydana gelen ekonomik, politik, teknolojik, kültürel her türlü değişim işletmeleri yeniliğe ve farklılığa zorlamaktadır. Yeni ürün ve hizmetler, yeni süreçler, yeni teknolojiler, yeni pazarlar, yeni yönetim ve organizasyon yapıları, yeni stratejiler günümüz rekabet ortamının vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. İşletmelerin dış çevrede meydana gelen bu değişimleri fırsat ve tehdit olarak değerlendirebilmeleri ve bu değerlendirmeler ışığında yeniliğe yönelik yeni stratejiler belirleyebilmeleri gerekmektedir (Baraz vd, 1997, 39).

Diğer önemli bir konu ise yenilikçilik sadece “yeni bir mal ya da hizmet üretimi” değildir. Örneğin yeni bir fon bulma yöntemi de, yeni bir satış yöntemi de inovasyondur. Hatta aynı malı yeni bir iş süreci ile daha hızlı, daha kaliteli ya da daha ucuz üretmek de inovasyondur (Baraz, 2012, 44).